pipe
Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Etterlyser både kompensasjonsordning og fortgang i arbeidet med langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter.

  • Øyvind Zambrano Lie

«På kort sikt ønsker Norsk Industri en strømkompensasjonsordning for industrien, på lik linje som husholdninger og landbruket har fått», skriver bransjeorganisasjonen Norsk Industri i en melding på sin nettside.

De påpeker at industrien har kontinuerlig drift, som gir en konstant høy kostnad også gjennom sommeren.

«Stat og kommune, som drar inn store merinntekter på de høye prisene, må kunne bistå industrien», heter det i meldingen.

Samtidig mener de det er viktig at hele industrien skal kunne inngå langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter.

«Regjeringen jobber med dette, men det skal etter planen ikke tre i kraft før i 2023. Norsk Industri har spilt inn til regjeringen at vi ønsker en fortgang i dette, og at det skal kunne skje allerede fra denne sommeren».