borten moe
Forskings- og høyre utdanningsminister Ola Borten Moe. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi.

  • Øyvind Zambrano Lie

Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

– Selv om Norge ikke har kjernekraftreaktorer for elektrisitetsproduksjon og heller ikke planlegger for å ha det, har vi land i nærområdet som har kjernekraft. Derfor må vi sikre god kunnskapsberedskap og rekruttering på det nukleære området, sier forskings- og høyre utdanningsminister Ola Borten Moe i en melding i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Forskingsrådet har gjennomført en forstudie om status for norsk nukleær forsking. Studien viser at det er nødvendig med ei målrettet satsing for å styrke forskingsmiljøet.

– Norske fagstyresmakter på atomfeltet vil ha stort behov for å rekruttere nytt personell i årene som kommer, og satsingen skal bidra til å styrke fagmiljøene som utdanner både kandidater på master- og doktorgradsnivå, sier Borten Moe.

Satsingen skal bidra til å sikre at Norge har selvstendig kunnskap på samfunnskritiske områder som atomsikkerhet, strålevern, trygg lagring av atomavfall, radioaktiv forurensing og andre fagfelt på det nukleære området, som for eksempel radiofarmasi. Norges forskingsråd vil lyse ut midlene.