freyr
Skisse av FREYRs planlagte batterifabrikk i Mo i Rana. Illustrasjon: FREYR

Skal levere kraft til den planlagte batterifabrikken i Mo i Rana.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkraft har inngått en bindende prinsippavtale med FREYR Battery. «Prinsippavtalen ventes å bli ferdigstilt som en langsiktig kraftkjøpsavtale (PPA), med sikte på å sikre langsiktig forsyning av fornybar energi til globalt konkurransedyktige vilkår for FREYRs planlagte battericellefabrikker i Mo i Rana, Norge», skriver Statkraft i en melding.

Avtalen og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås ifølge selskapet å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024-2031, og sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til FREYRs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken.

Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 MW grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 TWh, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen.

– Denne avtalen med Statkraft sikrer at våre produksjonsanlegg i Mo i Rana får en jevn, langsiktig forsyning av vannkraft fra lokale kilder, og holder vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, uttaler Tove Nilsen Ljungquist, i FREYR i meldingen.

Ifølge prinsippavtalen skal Rana vannkraftverk forsyne FREYRs fabrikker med fornybar energi. Kraftverket er 100 prosent eid av Statkraft med en kapasitet på 500 MW og en årlig produksjon på cirka 2.150 GWh.

«Nærheten mellom vannkraftverket og FREYRs planlagte produksjonsanlegg i Mo i Rana er i tråd med FREYRs ambisjon om å etablere virksomhet i områder med god lokal tilgang på ren energi», skriver Statkraft.