rynning-tønnesen
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft fikk i første kvartal et underliggende driftsresultat på 18 milliarder kroner, en økning på 10,7 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Resultatet etter skatt endte på 11,4 milliarder kroner, en forbedring på 6,6 milliarder kroner fra samme kvartal i 2021.

– Statkraft oppnådde et sterkt resultat i første kvartal, drevet av høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra våre markedsaktiviteter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 109 EUR/MWh, mot 42 EUR/MWh i samme kvartal i 2021.

Samlet kraftproduksjon var 18,5 TWh, 2,1 TWh lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen var primært relatert til norsk vannkraft og tysk gasskraft. De norske vannkraftverkenes fleksibilitet ble utnyttet og kraftproduksjonen, særlig i Sør-Norge, økte mot slutten av kvartalet.

Reinvesteringer i den nordiske vannkraftporteføljen har ifølge selskapet høy prioritet, og store rehabiliteringsprosjekter er i gang. «De årlige reinvesteringene på to milliarder kroner vil optimalisere de nordiske vannkraftverkene for fremtidige krav og sikre pålitelig kraftproduksjon i mange år fremover», skriver selskapet.