mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Støtte til strømregningen blir rundt 104 øre/kWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver NVE på sin nettside. I april var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rundt 174 øre/kWh.

Her finner du oversikt over gjennomsnittlig spotpris uten mva. og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 45,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Kilde: NVE