mast jorde
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som «hindrer de uheldige sidene» ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det skriver Finansdepartementet i en melding i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett torsdag. Borgarting lagmannsrett avsa 11. oktober 2021 en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Dommen innebærer at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver enkelt grunneier. Kommunene anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble...
Artikkelen er 151 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.