nord pool
Kraftbørsen Nord Pool på Lysaker. Foto: Nord Pool/Ilja Hendel

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i økte bevilgninger for å styrke kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarkedet og energisystemene.

  • Øyvind Zambrano Lie

I tillegg skal det utvikles framtidige kraftmarkedsmodeller.

— Kraftsituasjonen gjennom vinteren viser at vi trenger mer kunnskap om sammenhengene i kraftmarkedet og hvordan Norge blir påvirka av energimarkeder i rask endring. Gode utredninger og analyseverktøy er avgjørende i arbeidet med å videreutvikle den norske kraftforsyningen på kort og lang sikt, sier olje- og energiminister Terje Aasland, i en melding i forbindelse med framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Den økte bevilgningen skal bidra til å styrke analysekapasiteten og arbeidet med å utvikle kraftmarkedsmodeller i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og bidra til gjennomføringen av nødvendige utredninger om kraftsituasjonen.

— Endringene i energimarkedene, blant annet med omlegging fra fossil til fornybar energi, påvirker også kraftforsyningen i Norge. Dette krever oppdatert kunnskap, og det foreslår vi nå å bevilge ekstra penger til, sier Aasland.

Kan ta første steg

Dagens kraftmarkedsmodeller dekker ifølge NVE ikke lenger behovene energimyndighetene og andre aktører har i sitt arbeid. I et samarbeid mellom Statkraft, Statnett og NVE er målet nå å gjennomføre en felles anskaffelse som skal gi bedre modeller for framtiden. skriver NVE i en melding.

— Kraftmarkedene er i sterk endring og vi trenger å videreutvikle modellene våre for å analysere utviklingen framover på en god måte. En økt bevilgning som det nå legges opp til, vil sette oss i stand til å ta første steg i det arbeidet, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg i meldingen.

Bred gjennomgang

Regjeringen har tidligere varslet en bred gjennomgang av årsaker til kraftsituasjonen i 2021 og 2022, risiko for lignende situasjoner de kommende årene og vurdering av tiltak for å redusere forbrukerne sin sårbarhet for ekstraordinært høye strømpriser.

Dette arbeidet blir delvis utført ved hjelp av eksterne utredninger. I tillegg blir det gjort utredningsarbeider i Energikommisjonen og Strømnettutvalget som skal gi viktige bidrag til kunnskapsgrunnlaget i kraftpolitikken fremover, opplyser regjeringen.