rygene
Rygene kraftverk i Arendalsvassdraget. Foto: Peltonman/Wikimedia commons

For lite vann til at Rygene kraftverk kan driftes forsvarlig.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har gitt tillatelse til redusert minstevannføring  i Arendalsvassdraget. I dette vassdraget er elvekraftverket Rygene kraftverk i Nidelva i Arendalsvassdraget i Grimstad kommune i Agder stanset fordi det er for lite vann til at det er teknisk forsvarlig å holde kraftverket i gang, skriver Agder Energi i en pressemelding.

– Vårt mandat er å produsere energi for å dekke behovet samfunnet til enhver tid etterspør. Samtidig har vi ansvar for å disponere ressursene gjennom hele året. Vi har derfor redusert produksjonen for å spare på vannet til sommeren og den kommende vintersesongen, sier Jan Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi, i meldingen.

Rygene kraftverk ligger i fjellet og er bestykket med én kaplanturbin. Fallhøyden er 38 meter, installert effekt 55 MW og midlere årsproduksjon 280 GWh.

Det er ifølge meldingen ikke aktuelt å stanse flere kraftverk.

Men dersom det ikke kommer svært mye nedbør fremover, vil lite snø i vinter og en historisk tørr vår gjøre at vannføringen i de regulerte vassdragene vil være betydelig lavere enn normalt i sommer på Agder, skriver selskapet.

Sist vinter fikk Agder-regionen mindre snø enn normalt, slik at det har vært mindre tilsig av smeltevann til vannmagasinene. I tillegg har den tørre våren bidratt til lavere fyllingsgrad i vannmagasinene. Ifølge Meteorologisk institutt kan denne våren bli den tørreste på over 120 år.