anea
F.v. Jon Vatnaland (senior partner i HitecVision), Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi og Odd Inge Mjøen (styreleder i TrønderEnergi). Foto: TrønderEnergi

Eierne i TrønderEnergi vedtok onsdag ettermiddag å etablere et nytt fornybarselskap, som får navnet Aneo.

  • Øyvind Zambrano Lie

TrønderEnergi varslet i mars at et enstemmig styre gikk inn for å etablere et nytt fornybarselskap sammen med energifondet HitecVision, hvor de to selskapene skulle eie 50 prosent hver.

Etter den tid har forslaget vært behandlet hos alle TrønderEnergis eiere, 19 trønderske kommuner og KLP. Onsdag ettermiddag ble etableringen et faktum da generalforsamlingen i TrønderEnergi med stort flertall (97.51 prosent av stemmene) vedtok å gjennomføre en fisjon (deling av konsernet), samt vedtok å etablere det nye fornybarselskapet, opplyser TrønderEnergi i en pressemelding.

Tenker nytt

– Det er gledelig at våre eiere er så omforent og stiller seg bak den nye satsingen. Dette gir oss muligheten til å bli en banebryter for det grønne skiftet, med vilje og investeringskraft til å utvikle nye, grønne verdikjeder. Vi tror det er nødvendig å tenke nytt for å løse de store klimautfordringene vi står overfor, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen, i meldingen.

Det nye

Navnet på det nye nordiske fornybarselskapet ble også offentliggjort onsdag. Sellskapet skal hete Aneo.

– Etter en lang og veldig grundig prosess, der vi har vurdert rundt 1200 navn, falt valget på Aneo, som betyr «det nye». Alle ansatte i TrønderEnergi har fått anledning til å komme med navneforslag. Aneo bygger også på et forslag fra en av våre ansatte. Det er kort, enkelt og fremtidsrettet. I tillegg klinger det veldig godt, synes jeg, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Virksomhetsoverdragelse

Aneo skal satse innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering i hele Norden. Fornybarselskapet skal i første omgang få en investeringskraft på 15 til 20 milliarder kroner.

Rundt 250 av dagens ansatte i TrønderEnergi blir med over i Aneo, mens drøyt 25 personer blir igjen TrønderEnergi. Disse skal jobbe med vannkraft og forvalte eierskapet i nettkonsernet Tensio.

Overføringen av de ansatte skjer gjennom en virksomhetsoverdragelse, slik at de ansatte får med seg sine gamle betingelser.

Planen er at Aneo skal være fullt operativt fra 1. november.