folkets hus lo
Folkets hus i Oslo. Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

Stemte ned alle kravene fra den interne kraft-opposisjonen om endringer i norsk energipolitikk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Kraft-opprørernes forslag om å stanse krafteksport når fyllingsgraden er lav, ble avvist av LO-kongressen fredag. Om lag 60 prosent av salen sa nei, melder VG.

LO-kongressens flertall avviste også forslaget fra den såkalte Industriaksjonen om å bryte med EUs energibyrå ACER og de omstridte energimarkedspakkene som følger av EØS-avtalen. Forslaget om at LO skal arbeide for å ta energipakkene og ACER ut av EØS-avtalen ble nedstemt med om lag to tredels flertall på LO-kongressen fredag, skriver avisen.

Forslaget om at Statnett skal eie og drive samtlige strømkabler til utlandet, ble også nedstemt.

I stedet vil LO vente på Energikommisjonen, hvor fagbevegelsen har sin egen representant på innsiden.

– Jeg er veldig glad for at LO viderefører en tradisjon om å legge til grunn en faktabasert tilnærming og ikke en alternativ faktabasert tilnærming, var klima- og miljøminister Espen Barth Eides kommentar til VG da resultatet var klart.