Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova er valgt til ny styrelder i Statnett SF. Foto Atle Abelsen

Nils Kristian Nakstad erstatter Jon Fredrik Baksaas, som har vært styreleder i Statnett siden 2018.

Nils Kristian Nakstad er til daglig administrerende direktør i statsforetaket Enova. Han har blant annet vært leder av Strømnettutvalget og medlem av Energiutvalget.

Ifølge en pressemelding fra Statnett SF etter dagens foretaksmøte, fremgår det at Wenche Teigland valgt som nye nesteleder i styret etter Tove Elisabeth Pettersen. Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), er valgt inn som nytt styremedlem i Statnett SF.