nedre røssåga
Det nyeste aggregatet i Nedre Røssåga kraftverk i Hemnes kommune i Nordland. Foto: Statkraft

— Siden dette er svært viktige magasiner som gir samfunnet verdifull regulerbar og fleksibel kraftproduksjon, innfører vi ikke nye magasinrestriksjoner, sier energiminister Terje Aasland.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen fastsatte i statsråd fredag reviderte konsesjonsvilkår for Røssåga-reguleringen i Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommuner i Nordland. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de berørte vassdragene. Røssåga-reguleringene produserer i overkant av 3 TWh årlig.. Tillatelsene til kraftproduksjon innehas av Statkraft. — Siden dette er svært viktige magasiner...
Artikkelen er 456 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.