aasland
Energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen ønsker å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde for energiselskaper med flere enn 100.000 nettkunder.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdatert med kommentar fra Energi Norge.

Det kunngjorde olje- og energiminister Terje Aaasland fra talerstolen under Distriktsenergis årskonferanse i Kragerø onsdag 1. juni.

– Kravet om funksjonelt skille er kostnadsdrivende og til hinder for at energikonsern kan organisere seg som de selv ønsker. Derfor jobber vi nå med å endre energiloven slik at kravet om funksjonelt skille kun skal gjelde energiselskaper med flere enn 100 000 nettkunder, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding.

Ikke strengere enn EU

Funksjonelt skille innebærer at nettselskaper skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet.

– Den nedre grensen for funksjonelt skille er i dag 10.000 nettkunder, men jeg mener det er riktig å heve denne grensen. Kravet i Norge bør ikke være strengere enn i EU på dette området. I tillegg bidrar vi med denne endringen til at energikonsernene kan utnytte kompetansen i selskapet på en enda mer effektiv måte, sier Terje Aasland.

Olje- og energidepartementet jobber nå med et forslag til lovendring. Dette skal sendes på høring etter sommeren.

Overraskende

Samfunnsbedriftene Energi er fornøyd med beslutningen, og kaller det i en melding et «gjennomslag i kampen nesten alle trodde var tapt».

– Dette er en gledens dag. Takket være et godt samarbeid med fagforening og bransjen har vi sammen fått gjennomslag.  Vi er svært fornøyde med at regjeringen lyttet til oss og at de ser behovet for kompetanse over hele landet. Dette vil bidra til å lette hverdagen for både nettselskap og lokalsamfunn, og for en del også redusere kostnadene, påpeker Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi, i meldingen.

Hun mener et funksjonelt skille ved 10.000 nettkunder har gitt en rekke store utfordringer for mange mindre selskaper, og at dette har gjort det krevende å skaffe nok god kompetanse.

– Uheldig

Energi Norge, som også har mange av de større nettselskapene som medlem, er mindre entusiastisk over avgjørelsen.

– Slike brå, uventede endringer i rammevilkår som er satt av Stortinget er generelt uheldig, også for en næring hvor det er stor usikkerhet for øvrig i omgivelsene, sier direktør Kristin H. Lind i Energi Norge.

Bransjeforeningen går imidlertid ikke hardt inn i saken.

– Blant Energi Norges medlemmer er det stor uenighet om hvor grensen bør gå, og vi tar derfor denne informasjonen til etterretning. Fornybarnæringen har flere andre store utfordringer å løse nå, sier Lind.

Endre styresammensetning

– Hvilke konsekvenser får avgjørelsen?

– Vårt inntrykk er at de fleste selskapene som er omfattet av dagens krav allerede har organisert virksomheten sin etter dette.  Ved en reversering kan selskapene med færre enn 100.000 kunder endre styresammensetningen til nettselskapet, sier Lind.