LENKE
Kort sikt og liten kapasitet. Fem tidligere Vattenfall-sjefer vil ta systemansvaret fra Svenska kraftnät. Foto: Eon

I et brev til den svenske regjeringen foreslår fem eks-sjefer fra Vattenfall å dele opp Svenska kraftnät og opprette en ny systemoperatør.

  • Morten Valestrand

– Vi trenger en TSO som kan ta et mer langsiktig ansvar for forsyningssikkerheten, sier Nils Andersson i Svesys-gruppen. Svesys står for Svensk systemoperatör, som foreslås som navn på den nye transmisjonssystemoperatøren. Forslaget er sendt til infrastrukturdepartementet av en gruppe eks-sjefer i Vattenfall. Blant annet er den langsiktige forsyningssikkerheten i...
Artikkelen er 1027 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.