Jannicke Hilland
Avtroppende konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny. Arkivfoto: Eviny

Evinys konsernresultat i andre kvartal ble minus 1.201 millioner kroner, som er 1.235 millioner kroner svakere enn i samme kvartal 2021.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Hovedårsaken til det negative konsernresultatet er 2.145 mill. kroner i beregnet tap ved markedsvurdering av sikringskontrakter som oppfylles i senere perioder (urealiserte verdiendringer på langsiktige kontrakter)», skriver Eviny i sin resultatrapport. Underliggende konsernresultat, som er justert for urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter og engangseffekter, ble 497 millioner kroner, som er 300...
Artikkelen er 163 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.