lindås
Lindås transformatorstasjon. Foto: BKK Nett

NVE har gitt Statnett og BKK Nett tillatelse til å gjennomføre en rekke endringer i Lindås trafostasjon, og bygge ledning til Mongstad trafostasjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har fått konsesjon til å bygge og drive en ny transformatorcelle i den eksisterende transformatorstasjonen på Lindås i kommunene Alver og Austrheim i Vestland fylke, skriver NVE i en pressemelding.

I tillegg har de fått tillatelse til å bygge et nytt lagerbygg, installere en ny reaktor og sprenge ut areal innenfor dagens stasjonsgjerde i vest. Dette skal legge til rette for en fremtidig utvidelse av transformatorstasjonen.

BKK Nett har fått tillatelse til å bygge og drive en ny transformatorstasjon, med øvre spenningsnivå 132 kV, i tilknytning til Statnetts stasjon. I den forbindelse får de også konsesjon til en ny 1,2 km lang kraftledning som skal gå fra den nye transformatorstasjonen til Mongstad transformatorstasjon.

BKK Nett kommer også til å rive deler av en eksisterende kraftledning, tilsvarende lengden på den nye kraftledningen.

Den nye transformatorstasjon skal bygges i et område som allerede er preget av utbyggingen av Statnetts transformatorstasjon.

Både kraftledningen og endringene i Lindås transformatorstasjon vil bidra til å sikre strømforsyningen i området og legge til rette for at flere forbrukere kan tilknytte seg strømnettet, ifølge NVE.