pipe
Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Men med kraftfulle grep kan vi komme i nærheten, ifølge Energi Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringens mål om 55 prosent innenlands reduksjon i utslipp i 2030, sammenlignet med 1990, innebærer en fornybarandel i Norge på omtrent 80 prosent.

Energi Norge måler hvert år hvor langt Norge har kommet med å omstilles til fornybar energi. Den samlede fornybarandelen har kun økt med 5,4 prosentpoeng siden 2010, fra 46,7 til 52,1 prosent i 2021.

Fra 2020 til 2021 så vi en større økning enn tidligere år, 1,5 prosentpoeng. Dette er likevel altfor lite, ifølge Energi Norge, som har fått hjelp av Thema Consulting med arbeidet.

At Hammerfest LNG har vært midlertidig nedstengt er dessuten en viktig årsak til fjorårets økning.

«Det er lite sannsynlig at vi når dette målet, men dersom kraftfulle grep settes i verk for å kutte utslipp samtidig som det raskt legges til rette for mer kraftproduksjon og nett, kan vi komme i nærheten», konkluderes det i rapporten.