balsfjord-skillemoen
Fra byggingen av Statnetts nye linje mellom Balsfjord og Skillemoen i Alta. Arkivfoto: Statnett

Planer om næringsutvikling og elektrifisering i Nord-Norge gjør at kapasiteten i strømnettet blir fylt opp i løpet av få år, og all kapasitet er nå reservert, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

Dermed er det ikke mulig for nye initiativer å få avtaler om tilknytning til strømnettet uten at det bygges ut mer nett, skriver Statnett i en melding der de omtaler sin områdeplan Nord som de er i ferd med å ferdigstille. Planen dekker nordre Nordland, Troms og Finnmark.

Statnett har mottatt forespørsel om 3000 MW nytt forbruk i område Nord, hvorav 2000 MW ønskes realisert i løpet av nærmeste fem år.

«Dette er en betydelig økning sett i forhold til dagens forbruk i området på ca. 1500 MW. I tillegg til dette kommer forventet forbruksvekst som følge av elektrifisering av transport», skriver Statnett.

Har reservert 1150 MW

– Analysene vi har gjort i områdeplanarbeidet for Nord viser at all ledig tilgjengelig kapasitet i nettet enten er tatt i bruk eller reservert. Dette gjelder både med den nettkapasiteten vi har i dag og med de nye anleggene vi planlegger i drift i løpet av de nærmeste fem til seks årene, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

–Vi har reservert nettkapasitet til ca. 1150 MW nytt forbruk, som er en økning på 80 prosent fra dagens forbruk. Dette gir en fundamental endring av kraftsituasjonen i området, med behov for mye mer kraft i eller inn til området. Det nye forbruket er både elektrifisering av petroleum og ny industri, sier Løvås

Statnett vil legge til rette for at vanlig forbruk kan knyttes til, og vi skal også håndtere elektrifisering av transportsektoren. «Det gjør vi gjennom å drifte strømnettet med lavere sikkerhetsmarginer», skriver Statnett.

Lange ledetider

I arbeidet med områdeplaner har Statnett identifisert tiltak som trinnvis vil løfte kapasiteten i regionen til både industriforbruk og produksjon framover.

– Dette er alt fra pågående prosjekter som ny Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa, til den mer langsiktige løsningen med mer kapasitet inn sørfra med en ny 420 kV-ledning. På grunn av lange ledetider for nytt nett, spesielt nye ledninger i transmisjonsnettet, kan det med dagens prosesser ta mer enn ti år, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i meldingen.