skl
Arkivfoto: SKL

Fikk resultat etter skatt på 758 millioner kroner, mot 152 millioner kroner i første halvår i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ekstreme resultatet fikk Sunnhordaland Kraftlag (SKL) ved å selge all kraften sin til løpende markedspris, til forskjell fra mange andre selskaper, som selger deler av den framtidige produksjonen sin på forhånd for å sikre stabile resultater.

Driftsresultatet for første halvår ble 1 686 millioner kroner, mot 375 millioner kroner i første halvår i fjor, går det fram i resultatrapporten.

Gjennomsnittlig områdepris i NO2 i første halvår ble 162,8 øre/kWh, mot 48,1 øre/kWh i samme periode i fjor.

Selskapet produserte 1060 GWh kraft i første halvår fra sine anlegg, mot 1030 GWh i samme periode i fjor.