fensfjorden
Trasé for nye 300 (420) kV sjøkabler over Fensfjorden. Kilde: Statnett

NVE har gitt Statnett konsesjon til å utvide kapasiteten på den nåværende jordkabelen i Øygarden kommune, og å legge sjøkabel over Fensfjorden.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statnett har fått konsesjon til å bygge en 420 kV jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy i Øygarden kommune i Vestland fylke, skriver NVE i en melding.

Tiltaket vil gi økt kapasitet i strømnettet. På Solsvik og Nordre Blomøy skal det også bygges nye muffehus (hvor luftleidningen går over til jordkabel).

I 1994 ble det vedtatt å bygge jordkabel på denne strekningen, til tross for at jordkabel bare skal brukes unntaksvis grunnet svært høye kostnader. Ved en utvidelse av kapasiteten er det etter NVEs syn rasjonelt å gi bevilling til å beholde kabel, selv om dette er dyrere enn luftledning. Årsaken er at NVE mener at vurderingene fra 1994 fortsatt er gjeldende.

Statnett får også konsesjon til å legge to nye 300 kV sjøkabler (420 kV) over Fensfjorden mellom Mongstad og Iledalsvågen i Alver, Gulen og Masfjorden kommuner. De to nye sjøkablene kommer i tillegg til dem som er hvor fra før. Dagens muffehus på Mongstad og Iledalsvågen skal samtidig utvides, skriver NVE.

Direktoratet har gitt Statnett ekspropriasjonsbevillinger for bygging og drift av de nye kablene.

Statnett skal utarbeide miljø-, transport- og anleggplaner før arbeidene kan starte.