Håverstad kraftstasjon
Vannføring ved Håverstad kraftstasjon 9. september. Foto: Agder Energi

Som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i Sør-Norge reduserer Agder Energi vannføringen i Mandalsvassdraget ytterligere. Selskapet har stanset produksjonen ved Laudal kraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Situasjonen er krevende. Som kraftprodusent er vi opptatt av å bidra til forsyningssikkerheten inn mot vinteren i tråd med signalene fra myndighetene. Det er varslet lite nedbør de neste ukene, og for å begrense tappingen fra vannmagasinene ytterligere har vi besluttet å redusere vannføringen i Mandalselva, sier Anders Gaudestad, konserndirektør for kraftforvaltning i Agder Energi, i en pressemelding.

Har stanset produksjonen

Agder Energi satte i vår beredskap i alle vassdragene på Agder og følger kraftsituasjonen tett. Siden mai har konsernet holdt igjen vann i magasinene, som blant annet resulterte i en rekordlav kraftproduksjon i andre kvartal.

En lengre periode uten nedbør har ført til at vannføringen i Mandalsvassdraget har vært lav gjennom sommeren. Situasjonen har ikke bedret seg.

– Vi har nå stanset kraftproduksjonen ved Laudal kraftverk. Håverstad og Bjelland kraftstasjon fortsetter å produsere på lavest mulig vannføring, sier Gaudestad.

Skaffer erfaringer

Vannføringen i Mandalsvassdraget vil være på et lavt nivå sammenlignet med tidligere, og konsernet har derfor rådført seg med Norsk Institutt for Naturforskning. Vurderingen fra forskermiljøet er ifølge Agder Energi at en reduksjon i vannføringen i en periode høsten 2022 vil ha negativ, men sannsynligvis liten effekt på bestandene av laks og sjøørret i vassdraget.

For å skaffe erfaringer med konsekvensen av så lav vannføring, vil Agder Energi gjennomføre kartlegging av vanndekket areal.