agder energi glitre
Styreleder i Agder Energi Lars Erik Torjussen og Ann-Christin Andersen styreleder i Glitre Energi AS. Foto: Agder Energi Foto: Kjell Inge Søreide,

På tirsdagens ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi ble fusjonen mellom selskapene vedtatt.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi er fornøyde med at eierne har vedtatt å fusjonere selskapene i tråd med styrets anbefaling. Gjennom fusjonen vil vi trygge dagens arbeidsplasser og utvikle nye, og skape verdier i begge regionene, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi i en pressemelding.

Gjennom en fusjon av de to selskapene etableres Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker. Vannkraft blir fundamentet i virksomheten, og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.

Fusjonen skaper Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder. Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200.000 strømkunder i privatmarkedet, ifølge pressemeldingen.

Gjennomføring av fusjonen avhenger av nødvendige godkjennelser fra Konkurransetilsynet og energimyndighetene. Dersom transaksjonen får de nødvendige godkjenningene, forventes fusjonen å bli gjennomført i løpet av 4. kvartal 2022, opplyses det i meldingen.