småkraft
Jorda kraftverk i Veikledalen ved Kvam i Nord-Fron kommune i Innlandet. Illustrasjonsfoto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag for vindkraft og både stor vannkraft og småkraft, der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Bidraget skal utformes som en særavgift til statskassen. Avgiften skal beregnes time for time per prisområde. Avgiftsgrunnlaget er avgrenset til omsetning fra kraftproduksjon, skriver regjeringen i en pressemelding. Høyprisbidraget skal gjelde fra 28. september i år for vannkraftverk med generatorer med en samlet påstemplet merkeytelse på 10.000 kVA eller mer,...
Artikkelen er 603 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.