Husnes
Hydros produksjonsanlegg på Husnes i Kvinnherad kommune, som ligger omtrent midt mellom Haugesund og Bergen. Foto: Hydro

Tar ned produksjonen i høyprisområdene i på Vestlandet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som følge av redusert etterspørsel etter aluminium i Europa har Hydro besluttet en reduksjon av aluminiumproduksjonen ved Hydro Karmøy og Hydro Husnes.

Beslutningen vil føre til en årlig reduksjon i produksjonskapasiteten på 110.000-130.000 tonn primæraluminium, inkludert produksjon som nylig er tatt ut for ordinært vedlikehold og ikke startet opp igjen, skriver selskapet i en børsmelding.

«Den midlertidige nedstengingen vil føre til en reduksjon i strømforbruket på til sammen rundt 170-200 MW når reduksjonen i produksjonsvolumet for aluminium har nådd full effekt», opplyser selskapet.

Redusert etterspørsel

– Den ekstraordinære situasjonen i europeisk økonomi og energimarked gir en usikker markedsituasjon og en svakere etterspørsel etter aluminiumsproduktene våre. Selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidig eller permanent stengt i løpet av det siste året, fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lager som gjøre det nødvendig med ytterligere tiltak, sier Eivind Kallevik, konserndirektør og leder for Hydro Aluminium Metal, i meldingen.

Prosessen med å ta ned produksjonen vil starte om kort tid. Det er forventet at Hydro Husnes og Hydro Karmøy vil nå de nye produksjonsnivåene innen utgangen av 2022.

I juli meldte Hydro om en usikker markedssituasjon og iverksatte forebyggende tiltak for å tilpasse produksjonen av aluminium. De nye tiltakene ved de to norske aluminiumverkene kommer i tillegg til stans av produksjon av primæraluminium ved det majoritetseide aluminiumsverket Slovalco i Slovakia i august.

Optimist på lang sikt

Beslutningen om midlertidig redusert produksjon ved Hydro Karmøy og Hydro Husnes vil ikke påvirke bemanningen eller føre til permitteringer ved aluminiumsverkene.

– Selv om vi opplever økt usikkerhet og de kortsiktige markedsutsiktene er fallende, ser vi at de langsiktige markedsutsiktene for aluminium forblir positive på grunn av et økt behov for aluminium til det grønne skiftet i Europa. Vi mener at sterke rammevilkår for industri i Norge, inkludert tilgang til fornybar kraft, gjør at Hydros norske aluminiumverk vil være godt posisjonert i det voksende markedet for lavkarbonaluminium. Vi vil bruke perioden med lavere produksjon og noe redusert aktivitetsnivå til å fremskynde planlagte investeringer og videreutvikle anleggene for fremtidig etterspørselsvekst, sier Kallevik.