vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

NVE har avslått søknaden fra Bremangerlandet Vindpark AS om utsatt frist for Bremangerlandet vindkraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Anlegget, som var planlagt med en effekt på 86,4 MW og en årlig produksjon på 293,8 GWh, var planlagt i Bremanger kommune i Vestland, og hadde frist for å være satt i drift 1. september i år.

Bremangerlandet Vindpark AS (BVAS) søkte i mars i år om utsatt frist for å idriftsette Bremangerlandet vindkraftverk fra 1. september.2022 til 31. desember 2025, skriver NVE i en melding.

Manglende avklaringer

BVAS grunnga søknaden med at forhold utenfor deres kontroll, særlig manglende avklaringer fra offentlige myndigheter, har gjort det umulig å gjennomføre prosjektet innen fristen.

NVE er ikke enige i at det er forhold utenfor BVAS’ kontroll som gir grunnlag for å gjøre unntak fra gjeldende forvaltningspraksis.

Det innebærer at søknader om utsatt frist for vindkraftverk på land ikke skal innvilges. NVE har i avslaget lagt vekt på at BVAS selv har valgt å søke om vesentlige endringer i prosjektet etter at endelig konsesjon ble gitt i 2017.

Mangler støtte

«Vi vektlegger også at Bremanger kommune ikke har uttrykt tydelig støtte til gjennomføring av prosjektet, og at Bremangerlandet vindkraftverk mangler avklaring mot gjeldende kommunal arealplan», skriver NVE.

Linja AS søkte samtidig om utsatt frist for idriftsetting av ny 132 kV kraftledning for vindkraftverket. NVE har med bakgrunn i avslaget på søknaden fra BVAS avslått søknaden fra Linja.