glitre
Illustrasjonsfoto: Ide Systemer

Sikringskontraktene tynger kvartalsresultatet, men fra 2025 skal selskapet ha full eksponering mot spotprisen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Glitre Energis resultat før skatt i 2. kvartal ble 203,5 millioner kroner, mens resultat etter skatt ble minus 20,0 millioner kroner som følge av en skattekostnad på 223,4 millioner kroner.

«Bortfall av produksjonsvolum og høy sikringsgrad ved inngangen til året har medført svært svake resultater etter skatt, da grunnrenteskatten beregnes på basis av spotpris», skriver selskapet i en børsmelding.

Måtte kjøpe tilbake kraft

I 2. kvartal 2022 var kraftproduksjonen historisk lav som følge av svært tørt vær med lite nedbør over en lang periode. Kraftproduksjonen var 386 GWh i 2. kvartal som er 41 prosent lavere enn samme periode i fjor.

«Høye kraftpriser gjennom kvartalet ga begrenset bidrag fra kraftproduksjonen da konsernet gikk inn i 2022 med en sikringsgrad tilpasset en normal hydrologisk utvikling. Utover året har det derfor vært nødvendig å kjøpe tilbake kraft i et stadig stigende marked for å unngå å bli oversikret», skriver Glitre Energi.

Selskapet har en sikringsstrategi som skal gi forutsigbare og stabile resultater. Strategien medførte at realisert kraftpris var 67 prosent lavere enn markedsprisen.

Dropper sikringen

De stigende kraftprisene medførte også betydelig økte kostnader relatert til nettap for nettvirksomheten, skriver selskapet.

De store prisvariasjonene innad i Nordpool-området, og den ekstraordinære prisøkningen på kraft i Sør-Norge gjør at det normalt ville vært attraktivt å prissikre på dette nivået. Det gjør imidlertid ikke Glitre Energi.

«Usikkerheten for endringer i rammebetingelser, kombinert med et illikvid og ustabilt kraftmarked, har medført at selskapet i fjor besluttet inntil videre å ikke inngå nye prissikringsavtaler. Selskapet har derfor relativt lite prissikring i 2024 og har nærmest full eksponering mot spotpris fra 2025 og videre fremover».

Forventer fusjon i år

Eierne i Glitre Energi og Agder Energi har gjennom sommeren behandlet anbefalingen fra styrene om fusjon mellom de to konsernene. Neste steg i prosessen er at styrene bekrefter sin anbefaling og innkaller generalforsamlingen til å ta endelig stilling til fusjonen.

Generalforsamling i begge selskaper er planlagt avholdt den 20. september. Gitt eieraksept og nødvendig myndighetsgodkjenning, forventes transaksjonen å være gjennomført i 4. kvartal 2022, opplyser Glitre Energi.