statnett
Bildet viser montering av master i Vestre korridor. Arkivfoto: Statnett

– Et tiltak som kan forenkle myndighetsbehandlingen, er å gå litt lenger i å skille ut mindre og enklere saker for å behandle dem i et eget hurtigløp, sier energiminister Terje Aasland.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet (OED) ber NVE om å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg. Departementet ber NVE vurdere en videreutvikling av «fast track»-ordningen for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker. – Departementet mener at konsesjonsprosessene fortsatt bør tilpasses sakenes omfang. Et tiltak som kan...
Artikkelen er 348 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.