nve hovedkontor
NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Terje Aasland varsler en betydelig forsterkning til energimyndighetene i statsbudsjettet for neste år.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi trenger en forsterkning av energimyndighetene som gjør at vi kan behandle saker raskere. Det kommer nå en betydelig forsterkning, sier energiminister Terje Aasland til VG.

Forsterkningen innebærer mer penger til NVE og Olje- og energidepartementet i statsbudsjettet for 2023.

Det trengs ifølge Aasland flere saksbehandlere. Hvor stor denne betydelige forsterkning blir, vil ikke Aasland si nå.

Han mener det er stort press på NVE og fagfolkene i Olje- og energidepartementet for å få unna saker.

– I løpet av tre år har vi gått fra å behandle saker etter hvert som de kommer inn, til en enorm eskalering. Det er nå rundt 120 nettsaker i kø og 250 til behandling, sier Aasland til VG.

Aasland hevder energimyndighetenes saksbehandlingskapasitet ble forsømt av den forrige regjeringen.