gjersvold
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi . Foto: Stein Arne Bakken

Aneo kjøper seg inn i det svenske solselskapet Sunna Group AB, som vil bygge ut 1 TWh solkraft i Sverige.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er TrønderEnergi og HitecVision som står bak det nye fornybarselskapet Aneo.

Formelt blir Aneo trolig etablert i løpet av september, men konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og Aneo varsler allerede nå at selskapet kjøper seg inn i Sunna Group AB, en spesialist på storskala solenergi-utbygging i Sverige.

Aneo vil få eierandel på 23 prosent i Sunna, som har hovedkontor i Åre, samt kontorer i Stockholm og Gøteborg.

– Sunna Group er et veldig spennende selskap, som har noen av Sveriges fremste eksperter på solenergi på laget. Vi har fulgt Sunna tett en stund. De har nådd langt på kort tid, og vi gleder oss til å utvikle og drifte solparker i Sverige sammen med dem, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi og Aneo i en pressemelding.

1 GW

Gjennom å gå in med kapital og kompetanse skal Aneo bidra til at Sunna får finansiell kraft til å nå sitt mål om å bygge ut 500 MW produksjonskapasitet innen 2025 og 1 GW innen 2030. 1 GW solkraft tilsvarer omtrent 1 TWh.

Dette skal skje gjennom at Aneo vil finansiere utbyggingen og bli hovedeier i hver enkelt solpark, når disse er utviklet og byggeklare. Sunna forblir medeier i prosjektene, også etter at solparkene er igangsatt.

– Vi har en ambisjon om å bli en av de største aktørene innen storskala solenergi i Sverige, sier Marcus Qviberg, administrerende direktør i Sunna Group.

Kan overføres til Norge

Sunna har for tiden åtte pågående og planlagte solpark-prosjekter med en samlet installert effekt på litt over 250 megawatt. Den første solparken skal etter planen være i drift i 2023.

Aneo har ambisjoner om å bygge kompetanse og erfaring fra solkraftprosjekter i Sverige som kan overføres til nye prosjekter i Norge og andre land i Norden.

– Vi skal bidra inn i Sunna med vår kompetanse fra vann- og vindkraftutbygging i Norge til solkraftprosjekter i Sverige. Så kan vi ta med oss ny kompetanse fra solkraftutbygging tilbake i Norge, når vi har byggeklare prosjekter her hjemme, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i TrønderEnergi, Tormod Eggan.