eidsiva
Eidsiva Energi og Elvias hovedkontor på Hamar. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Hafslund-sikring ga negativ resultateffekt på over 2 milliarder kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Eidsvia fikk et resultat etter skatt for årets ni første måneder på minus 35 millioner kroner, mot et overskudd på 444 millioner kroner i samme periode i fjor.

Oppgangen i fremtidspriser på kraft gjennom årets første tre kvartaler medfører store negative urealiserte verdiendringer på kraftprissikringene i Hafslund Eco Vannkraft.

2 milliarder kroner

Eidsiva eier 43,5 prosent av Hafslund Eco Vannkraft.

Selv om det er en lav andel av produksjonen som sikres til faste priser, ble den negative resultateffekten meget stor, over 2 milliarder kroner for Eidsivas andel, siden markedsprisene for slike kontrakter har steget kraftig gjennom årets tre første kvartaler, og spesielt i tredje kvartal.

«I Eidsivas konsernregnskap etter IFRS føres Eidsivas andel av disse verdiendringene over resultatet, og medfører at resultatandelen fra Hafslund Eco Vannkraft etter tre kvartaler i 2022 er negativ. Med unntak av lavt volum er imidlertid driften stabil og god også her og de underliggende resultatene er svært gode», skriver selskapet i sin resultatrapport.

Produksjonsvolumet har også vært vesentlig lavere enn normalt på grunn av en tørr vinter og at Hafslund Eco Vannkraft har spart vann i magasinene til vinterperioden.

Uviss grunnrenteskatt

Resultatet fra Hafslund Eco Vannkraft for tredje kvartal 2022 inngår i Eidsivas konsernresultat med minus 363 millioner kroner, mot et positivt tall på 215 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det underliggende driftsresultatet er imidlertid på 3313 millioner kroner, en bedring fra 1663 millioner kroner i årets ni første måneder i fjor.

Effekten av foreslåtte økninger i grunnrenteskatten for kraftproduksjon er ikke innarbeidet i regnskapet etter tre kvartaler, siden disse endringene ikke vedtatt.