norwea energi norge fusjon
Foran: Åslaug Haga fra Norwea og Knut Kroepelien fra Energi Norge. Bak (f.v.) Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (t.v.) fra Norsk Hydrogenforum, Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme, Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen og Knut Lockert fra Distriktsenergi og Øystein Grundt fra Småkraftforeninga. Foto: Energi Norge

Norwea og Energi Norge går sammen og danner Fornybar Norge. Hvem som skal lede lede organisasjonen, er ikke avklart.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det går fram i en felles pressemelding fra de to organisasjonene, som begge avholdt sine ekstraordinære årsmøter denne uka. Fusjonen ble der enstemmig vedtatt.

– Fornybar Norge skal snakke på vegne av hele fornybaræringen og gi tydelig råd til politikerne. For å bli den stemmen, så trenger vi et tett samarbeid med hele verdikjeden, uttaler daglig leder i Energi Norge, Knut Kroepelien, og daglig leder i Norwea, Åslaug Haga, i meldingen.

Fornybar Norge skal være operativ fra 1. januar 2023, og skal samarbeide med andre organisasjoner innen fornybarfeltet og formalisere dette gjennom egne avtaler.

Ifølge meldingen gjelder dette i første omgang Distriktsenergi, Solenergiklyngen, Norsk Hydrogenforum, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme. «På sikt kan det også komme til flere organisasjoner», opplyses det.

Styret i Fornybar Norge vil bestå av leder Finn Bjørn Ruyter (Hafslund), nestleder Ståle Gjersvold (TrønderEnergi/Aneo), Liina Veerme (Salten Kraftsamband), Bjørg Brestad (Valdres Energi), Halvard Pettersen (Vesterålskraft), Henrik Sætness (Statkraft), Tove Hjartnes Fosså (Fusa Kraftlag), Tore Morten Wetterhus (Glitre Energi Nett), Trine Ulla (Equinor) og Olav Rommetveit (Zephyr).

Styret vil nå beslutte hvem som skal lede den nye organisasjonen og hvordan den skal organiseres.