veilys
Illustrasjonsfoto: Eviny

Eviny Solutions har signert en drifts- og vedlikeholdskontrakt med Vestland fylkeskommune til en verdi av 85 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Arbeidet består av drift og vedlikehold av elektriske anlegg på veier, tunneler og broer knyttet til fylkesveger i Vestland. Dette omfatter blant annet over 30 tunneler, 160 trafikksignal, over 20 broer og 30 kaier med elektriske anlegg, og mer enn 5500 veglyspunkter, skriver Eviny i en pressemelding.

Området strekker seg geografisk fra Sveio i sør til Sognefjorden i nord.

– Eviny Solutions har bred erfaring med driftsoppdrag, og denne kontrakten gir oss muligheten til å utvikle vår spisskompetanse på elektroarbeid. Geografisk ligger kontrakten i vårt nærmeste og mest effektive nedslagsfelt og vi utvider dette nå til sør for Bjørnafjorden, sier Helge Rysjedal, administrerende direktør Eviny Solutions.

Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter. Også beredskap og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet ligger i avtalen.

Kontrakten har en varighet på fem år med mulighet for forlengelse i opptil fire år. Oppstart er 1. desember i år.