lien
Energiminister Terje Aasland forsvarer planen om eksportrestriksjoner når magasinnivåene er svært lave. Bildet er tatt på Norges energidager torsdag. Foto: Øyvind Zambrano Lie

– Det er et riktig, viktig tiltak. Det er akkurat det samme som EU gjør med sine gasslagre, sier energiminister Terje Aasland til Energiteknikk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Energiminister Terje Aasland (Ap) vil som kjent innføre en ny styringsmekanisme for vannkraftsektoren, for å sikre forsyningssikkerheten. Den går ut på at når man kommer i en situasjon når vannstanden for årstiden blir lav eller kritisk lav, skal eksporten begrenses noe. Både RME, Statnett og AFRY Management Consulting og Menon Economics...
Artikkelen er 352 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.