nordberg nve
Direktør i NVE, Inga Nordberg. Foto: NVE

Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, ifølge NVE.

  • Øyvind Zambrano Lie

På grunn av mye nedbør og vind i Norden falt kraftprisen i sørlige Norge over 60 prosent i uke 40 fra uka før, og gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre/kWh. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

En kombinasjon av mye uregulerbar vannkraft og vindkraftproduksjon ga svært lave kraftpriser i siste halvdel av forrige uke. Mye nedbør og svært lav produksjon fra magasiner som kan lagre vann til vinteren, bidro til at fyllingsgraden økte markant.

– Fyllingsgraden økte med 4 prosentpoeng for hele landet – og i de sørlige områdene økte magasinfyllingen med 5,4 prosentpoeng. Det er sjelden man ser en så kraftig økning i løpet av én uke på høsten, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i meldingen.

Ved utgangen av uke 40 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 73,4 prosent. Til sammenligning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 81,7 prosent for årene 2002-2021.

Høyest magasinfylling hadde Nord-Norge (prisområde 4) med 87,9 prosent, mens Sørvest-Norge (prisområde 2) hadde lavest fylling med 59,1 prosent.