haugaland kraft
Konsernsjef Pablo Barrera i Haugaland Kraft AS. Foto: Yara

Prognosen for 2022 er godt over budsjett, til tross for økt forventet skattetrykk.

  • Øyvind Zambrano Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Haugaland Kraft konsernet leverer som følge av høye kraftpriser gode resultater i første halvår, med et resultat etter skatt på 842 millioner kroner. Økt forventet skattetrykk trekker ned resultatene i årsprognosen for 2022, men til tross for dette er prognosene for 2022 godt over budsjett. Styret foreslo derfor i styremøtet...
Artikkelen er 92 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.