ved
Senterpartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Et steg i riktig retning, svarer Energi Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Etter at regjeringen varslet sitt høyprisbidrag, har kraftbransjen spurt hvor lenge det vil vare. Nå har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svart, på skriftlig spørsmål fra sin partikollega Geir Pollestad.

Pollestad spurte om høyprisbidraget er situasjonsbestemt til dagens situasjon der prisene i snitt ligger langt over historiske priser, «eller om tanken er at det skal fjernes når situasjonen i kraftmarkedet normaliseres selv om det da også vil kunne være kortere perioder med høy pris».

«Høyprisbidraget er tilpasset den spesielle situasjonen vi er i, og er ikke et varig element i skattesystemet slik som grunnrenteskatten. Det er ikke omtalt en sluttdato i proposisjonen. Etter departementets oppfatning bør det situasjonsbestemte høyprisbidraget avvikles innen utgangen av 2024», svarer Vedum.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge er svært kritisk til skatten, og er ikke helt forøyd med avklaringen.

«Dette er et steg i riktig retning, men løser ikke at fornybar energi nå vil bli skattet tyngre enn olje og gass. Vi mener Stortinget må sende forslaget tilbake til regjeringen, med krav om en ordning som henter ekstraordinære inntekter fra ulike former for energiproduksjon, ikke bare fornybar. Ordningen må baseres på inntekter over året, ikke enkelttimer. Og virkninger på disponering av vannmagasinene og kraftmarkedet må utredes og belyses skikkelig», uttaler han via sin pressekontakt.