senke dam
Tømmerkistedammen ved Store Hyllsjø planlegges bygget om ved å senke overløpet med 0,5 meter. Den røde linjen illustrerer ca. høyde på overløpet etter ombygging. Det vil bli benyttet tilsvarende byggematerialer som i dag, slik at dammens estetiske uttrykk blir bevart. Foto: Eidsiva

NVE anbefaler permanent senking av høyeste regulerte vannstand i Hyllsjøenene og nedlegging av Hundsjømagasinet i Engerdal kommune i Innlandet.

  • Øyvind Zambrano Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Det går fram i en innstilling Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt til Olje- og energidepartementet, som Energiteknikk har sett. Hyllsjøene og Hundsjøen ligger i Engerdal kommune i Innlandet fylke. Sjøene fungerer som regulerings- og inntaksmagasin for Hylla kraftverk, som har en midlere årsproduksjon på om lag 13 GWh....
Artikkelen er 232 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.