busslad
Bussladere, som denne pantograf-laderen i Trondheim, er blant mange nye tilknytningspunkter i nettet som krever nøye beregning av overharmonisk støy. Foto: ABB

Et enklere beregningsverktøy for overharmonisk støy skal senke behandlingstida for nettilknytning.

  • Atle Abelsen

REN har engasjert SINTEF og analyseselskapet PQA for å utvikle et nytt beregningsverktøy for overharmonisk støy ved nye nettilknytninger. Seks nettselskaper er også med i prosjektet, som skal munne ut i et verktøy som er mye enklere og mindre tidkrevende enn eksisterende verktøy som kan utføre tilsvarende beregninger. Bruke selv...
Artikkelen er 811 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.