haga
Åsslaug Haga. Foto: Norwea

Norwea misfornøyd med regjeringens havvind-satsing.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen skriver i en pressemelding at den prioriterer havvindutbygging i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Til sammen 80 millioner kroner skal brukes til å styrke departementet, til grunnundersøkelser, konsekvensutredning av nye områder og styrkelse av kompetansemiljø.

Den foreslåtte bevilgningen inkluderer 30 millioner kroner til grunnundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord og 25 millioner kroner til konsekvensutredning av nye områder for havvind og overvåkning av sjøfugl i område som er aktuelle for havvind.

Ytterligere 5 millioner kroner skal gis i tilskudd for å styrke kompetansemiljøet rundt havvindindustrien i Norge, økt bevilgning til ekstern bistand og saksbehandlingskapasitet i departementet.

Norsk vindkraftforening (Norwea) er ikke imponert.

– Pengebruken på havvind er liten og spredt, samtidig ser vi at regjeringen stadig ligger bakpå med oppfølgingen av Stortingets vedtak om støtteregime og konsesjonssystem, sier Norwea-sjef Åslaug Haga i en pressemelding.

– Vi trenger handling, ikke at man skal utrede eller komme tilbake på egnet måte. 80 millioner som også skal dekke høyst nødvendige miljøundersøkelser er for småpenger å regne. Forslaget bekrefter sendrektigheten i havvindsatsingen. Vi mener det må til mer penger og at undersøkelsene må være bredere, blant ved å omfatte flere miljøtemaer og nettutbygging, sier Haga.

– Når det gjelder landvind er det høyst beklagelig at regjeringen bekreftet at regelverket rundt bruken av plan- og bygningsloven ikke vil være klart før til neste år. Vi har allerede hørt lovnader fra regjeringen om dette er rett rundt hjørnet i over ett år. Manglende avklaring hindrer utbygging av landvind, noe som regjeringen erkjenner er nødvendig for å unngå kraftunderskudd i 2026, sier Haga.