sfe
SFEs hovedkontor på Sandane. Foto: SFE

Varsler svekket resultat på 250 millioner kroner i år, og reduserte framtidige investeringer.

  • Øyvind Zambrano Lie

SFE har invitert til eiermøte i dag for å orientere og drøfte med eierne hvilken konsekvenser regjeringens forslag til skjerpet skatt for kraftproduksjon kan få for Sogn og Fjordane Energi (SFE) og selskapets eiere. «Dersom forslaget blir vedtatt vil det medføre en verdioverføring på i størrelsesorden 2 milliarder kroner fra...
Artikkelen er 262 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.