Talayuela solpark
Talayuela solpark i Spania, utviklet av Statkraft. Foto: Statkraft

Utbyggingen av solkraft i Europa vokser kraftig som følge av økte fornybarambisjoner og behovet for å redusere avhengigheten av russisk gass, ifølge Statkraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Statkrafts Lavutslippsscenario viser nå at Europa vil få betydelig mer solkraft innen 2030 enn forventet før krigen i Ukraina.

Sammen med vindkraft er solkraft pekt på som den avgjørende fornybarteknologien for å redusere EUs avhengighet av russisk gass samt kutte utslipp. Grunnen er at solkraft er kostnadseffektivt og kan bygges på under to år, skriver Statkraft i en pressemelding.

Kan få dobling

Den ferske analysen viser en årlig utbygging av solkraft i EU på 45-52 GW frem til 2030. Dette er betydelig høyere enn den årlige forventningen på 33 GW før invasjonen i Ukraina. I rekordåret 2021 ble det installert 26 GW solkraft i EU. Også globalt er solkraft en vinner i energiomstillingen. I Lavutslippscenariet vil solkraft bli verdens største kilde til kraftproduksjon i 2035.

– I Lavutslippsscenarioet ser vi at de beste tiltakene for å løse den pågående energikrisen langt på vei er de samme som trengs for å begrense klimakrisen. Større fokus på energisikkerhet og selvforsyning blir på den måten en pådriver for en grønn energiomstilling, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft i meldingen.

Optimistisk og realistisk

I Lavutslippsscenariet vil fornybar energi utgjøre nesten 80 prosent av verdens totale kraftproduksjon i 2050. Solkraft vil være verdens største energikilde, og produsere mer enn 21.000 TWh. Det tilsvarer nesten 80 prosent av verdens kraftbehov i dag.

Statkrafts Lavutslippsscenario er ifølge selskapet et optimistisk, men likevel realistisk scenario der globale energirelaterte CO2-utslipp reduseres med 60 prosent fra i dag og frem til 2050. Scenariet er innenfor utslippsnivåer som kan begrense global oppvarming til 2 grader. En enda raskere omstilling vil være nødvendig for å nå 1,5 graders-målet.