BERGEN
Bergen. Foto: Illustrasjonsfoto: BKK

Stor forbruksvekst i bergensområdet krever mer nett og økt produksjon, ifølge Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

I samarbeid med BKK og Fagne har Statnett utarbeidet en områdeplan for bergensområdet og Haugalandet hvor de har identifisert og analysert tiltak som vil gi en betydelig økning i nettkapasiteten for nytt forbruk. Statnett vil gjennomføre en trinnvis utvikling, og har startet opp en rekke tiltak, opplyser selskapet i en melding.

De første tiltakene gjør det mulig å knytte til 200 MW nytt forbruk i bergensområdet. Til sammen er det reservert 670 MW økt forbruk i bergensområdet, noe som utgjør en dobling av eksisterende industriforbruk.

1000 MW nytt forbruk

I bergensområdet er de viktigste tiltakene spenningsoppgradering av eksisterende forbindelse mellom Kollsnes og Sogndal, samt en ny forbindelse til Kollsnes. Statnett planlegger deretter videre spenningsoppgradering av det resterende 300 kV-nettet i regionen.

Analysene viser at økt kapasitet i nord-sør retning er en forutsetning for et vesentlig løft i kapasiteten. Dette oppnås ved oppgradering til 420 kV av ledningen Sauda-Blåfalli-Mauranger-Samnanger.

«Oppgradering av Sauda-Samnanger, Kollsnes-Sogndal og en ny forbindelse til Kollsnes vil, avhengig av hvor nytt forbruk kommer, tilgang til ny produksjon og grad av forsyningssikkerhet, legge til rette for omtrent 1000 MW nytt forbruk», skriver Statnett.

Legger til rette for havvind

I tillegg til våre tiltak i nettet, er det stort behov for ny kraftproduksjon i området. Det er planer om utvikling av havvind inn til bergensområdet i tillegg til planer om effektutvidelser i vannkraftverk.

Nettiltakene i planen er ifølge Statnett nødvendige selv om det kommer ny havvind i området, og foreløpige vurderinger tilsier at de planlagte tiltakene legger til rette for innmating av betydelige mengder havvind.

Avhengig av utviklingen av ny produksjon, vil det trolig på sikt være behov for tiltak utover de som er identifisert i planen, opplyser selskapet.

Vil skåne naturen

For å utnytte det eksisterende nettet best mulig, har Statnett også tatt i bruk virkemidler som tilknytning på vilkår og økt bruk av systemvern.

For å legge til rette for forbruksveksten i bergensområdet, har det vært viktig for Statnett å se på løsninger som skåner miljø og natur. Omtrent 85 prosent av alle tiltakene, som enten er igangsatt eller er foreslått for å legge til rette for forbruksveksten i regionen, består av oppgradering av eksisterende infrastruktur, skriver selskapet.