stortinget
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Ber regjeringen vurdere å la Enova gi støtte til varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen og utskifting av vinduer.

  • Øyvind Zambrano Lie

Et flertall på Stortinget stiller seg bak Høyres forslag om å utvide Enovas mandat, melder NTB.

I dag gir Enova støtte til «helhetlig oppgradering av bygningskropp». Nå ber Stortinget regjeringen vurdere om dette kan endres slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.

I Høyres forslag heter det at «en slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende».

– Vi står i en enormt krevende situasjon i Sør-Norge, med rekordhøye strømpriser som går hardt utover folk, familier og bedrifter. Vi trenger å bruke den strømmen vi har på en smartere måte, og spare der vi kan, sier Høyres medlem Bård Ludvig Thorheim i energi og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

I september ble det lagt fram 94 forslag under et møte om strøm i Stortinget, og det er nå blitt flertall for fem av dem, melder Aftenposten.

Ett av dem er å be regjeringen vurdere å unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.