bornholm
Bornholm (bildet) mistet strømmen mandag. Foto: Lilly M/Wikimedia Commons

Ett defekt relé i en transformatorstasjon gjorde at sjøkabelen ble koblet ut og at hele øye mistet strømmen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Mandag morgen gikk hele strømforsyningen på Bornholm ut, inkludert sjøkabelen som forsyner øya fra Sverige.

Årsaken til havariet var et defekt relé i en transformatorstasjon på Rønne Havn, skriver Energinet i en pressemelding.

Ekstremt sjelden feil

Det medførte at et 10 kV kabelanlegg ikke ble korrekt frakoblet. Konsekvensen ble at sjøkabelen ble koblet ut av sikkerhetsmessige årsaker, og dermed gikk strømmen på hele Bornholm.

«Det er en ekstremt sjelden feil, men det skal selvfølgelig ikke skje. Vi har funnet feilen, og vi ser på hvilke andre muligheter vi har for å sikre oss ytterligere», sier direktør for strømforsyning i Trefor, Per Sørensen.

Beredskapen fungerte

Energinet eier sjøkabelen som koblet ut.

«Vi kan konstatere at strømmen ble reetablert som planlagt og at back-upen som skal på plass ved et eventuelt havari har fungert. Så i den gitte situasjonen med en så alvorlig hendelse fungerer beredskapen vår på Bornholm som den skal», sier Klaus Winther, underdirektør og leder for systemdrift i Energinet.

Bornholm er en dansk øy i Østersjøen, 170 kilometer fra København, 40 kilometer sørøst for Skåne. Øya er 588 kvadratkilometer, og hadde 39.632 innbyggere i 2018.