rosskrepp
Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vannkraftproduksjonen var på sitt laveste nivå som er registrert for et 3. kvartal siden 2010. Det samme gjaldt for eksportoverskuddet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Samlet strømproduksjon var på 29,7 TWh i 3. kvartal 2022, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Vannkraftproduksjonen var på 26,1 TWh, som er 13 prosent lavere enn samme kvartal året før, og det laveste nivået som er registrert for et 3. kvartal siden 2010.

– Den lave vannkraftproduksjonen må ses i sammenheng med veldig lav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge sammenlignet med samme periode i fjor, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i en melding fra SSB.

Økt vindkraftproduksjon

Mens vannkraftproduksjonen viste en betydelig nedgang i 3.kvartal, økte vindkraftproduksjonen med 23 prosent. Dette er som forventet, siden mange nye vindparker er satt i drift. I 3. kvartal var produksjonen fra vindkraftverk på 2,8 TWh.

Vannkraften står fortsatt for den klart største andelen av kraftproduksjonen og utgjorde 88 prosent i 3. kvartal, mens vind- og varmekraft utgjorde henholdsvis 9,5 og 2,6 prosent, skriver SSB.

Mindre eksport

I 3. kvartal 2022 eksporterte Norge 5,4 TWh strøm, mens det ble importert 3,3 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 2,1 TWh.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene var eksportoverskuddet 61 prosent lavere i år. Sist gang eksportoverskuddet var så lavt i 3. kvartal var i 2010, sier Thomas Aanensen.

Forbruket i alminnelig forsyning var 13,5 TWh i 3. kvartal. Det er 2,9 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før.

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,5 TWh i 3. kvartal. Kraftintensiv industri sto for om lag 38 prosent av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 3. kvartal, skriver SSB.