Litjbøvra,
Samløpet med Litjbøvra, Nergården Foto: Anne Karine Herland/NVE

NVE anbefaler minstevannføring og redusert effektkjøring.

  • Øyvind Zambrano Lie

Surnadal kommune har stilt krav om miljøforbedrende tiltak i vann og elver som blir påvirket av Svorka kraftverk i Møre og Romsdal. På grunnlag av kravene har NVE revidert konsesjonsvilkårene for elvene Svorka og Bøvra. Svorka Kraftverk eies av Statkraft (50 %) og Svorka Energi (50 %) som igjen er...
Artikkelen er 479 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.