mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Foreslår 90 prosent støtte også neste høst.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen vil forlenge stønadsordningen ut 2023, med en stønadsgrad på 90 prosent over et gjennomsnittsnivå for en måned på 70 øre/kWh fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023.

Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

— Da vi lanserte forslaget til strømstøtte var det viktigste å få på plass en ubyråkratisk ordning raskt for å redusere byrden for husholdningene av de svært høye strømprisene. Snart ett år senere ser vi at det fortsatt er stor usikkerhet i energimarkedene når det gjelder kraftsituasjonen fremover, og da skal folk være trygge på at vi skal stille opp for husholdningene så lenge prisene er ekstraordinært høye. Vi forlenger derfor ordningen ut hele det neste året, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en bevilgning på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner.