havvind vindturbin
Illustrasjonsfoto: Dennis Schroeder/NREL

Allerede er varslede nyetableringer flyttet utenlands, og det er ventet at situasjonen vil forverre seg i årene fremover, ifølge DNV.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tirsdag lanserer DNV rapporten «Energy Transition Norway», som de har laget på oppdrag av Norsk Industri.

Ifølge rapporten er Norge ikke i rute for å nå sine klimamål for 2030 og 2050.

«Igangsatte og annonserte klimatiltak medfører ikke de drastiske endringene som er nødvendig», konkluderer DNV.

Rekordhøye strømpriser og et truende strømunderskudd i Norge i perioden 2026 – 2030, hindrer ifølge rapporten utviklingen av grønn industri.

Energiunderskudd

I rapporten påpekes det at med et forventet årlig netto energiunderskudd i perioden 2026 – 2030, vil Norge mest sannsynlig ha en netto kraftimport de fleste av årene.

«Kraftimport kan skape volatilitet og mulig høyere priser. Dermed fjerner man det konkurransemessige fortrinnet industrien historisk sett har hatt i Norge takket være tilgangen på rimelig og grønn kraft. Energiunderskuddet truer etableringen av nye industrier, ikke bare fordi det er kraftmangel i hjemmemarkedet, men også på grunn av effektbegrensninger i energisystemet», heter det i rapporten.

Flytter utenlands

Allerede er det varslede nyetableringer som flytter utenlands, og det er ventet at situasjonen vil forverre seg i årene fremover.

«Situasjonen vil kun forbedre seg når man har lykkes med å skape visshet både om når strømproduksjonen igjen vokser raskere enn forbruket som følge av store og nye havvindprosjekter, og om at effektbegrensningene i strømnettet, også regionalt, vil bli fjernet», skriver DNV.

Det er ifølge rapporten usikkert når havvindproduksjon i stor skala settes i gang.

DNV anslår at produksjonen mest sannsynlig vil starte fra 2028. Deretter vil den øke slik at Norge fra og med 2031 igjen vil kunne ha et årlig energioverskudd.

Systematisk undervurdering

Norsk Industri mener det har vært fokusert mer på å oppnå høye kraftpriser for å gi inntekter til det offentlige, fremfor grønn omstilling.

– NVE, Statnett, Olje- og energidepartementet og andre aktører har tidligere systematisk undervurdert det økende fremtidige kraftbehovet. Nå ser det derimot ut til å være nærmere en enighet om det skrikende behovet for både økt produksjon og mer effekt i energisystemene fremover. Det er bra, men nå må vi se handling, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, i en pressemelding.