Wisting
Wisting-lisensen ligger drøyt 300 kilometer nord for nordkysten av Norge. Kart: Equinor

Equinor planla å ta ut 80 MW kraft fra Hammerfest og levere til Wisting-feltet. Nå er investeringsbeslutningen utsatt til 2026.

  • Øyvind Zambrano Lie

Equinor planla å bygge en 340 kilometer lang 80 kV HVDC-ledning fra Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest ut til Wisting-feltet, slik Energiteknikk har omtalt. Wisting-utbyggingen skulle bestå av en sirkulær, flytende produksjons- og lagerinnretning (FPSO). Investeringsbeslutningen var planlagt i desember i år, men nå utsettes den til «innen utgangen av 2026»,...
Artikkelen er 151 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.