dalekvam
Koplingsanlegg på Dalekvam. Foto: Statnett

NVE har gitt Statnett, Eviny Fornybar og BKK Nett konsesjon til å bygge Dalekvam transformatorstasjon i Vaksdal kommune.

  • Øyvind Zambrano Lie

– NVE mener at utbyggingen er viktig for å sikre en god strømforsyning i et område hvor det blir behov for mer strøm i årene fremover, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding. Det er forventet en stor økning i strømbruk i Bergen og omegn.

Den nye stasjonen vil etableres på samme tomt som eksisterende Dalekvam koblingsstasjon, men vil bli større enn dagens stasjon i areal og anlegger.

For å kunne transportere inn ny transformator, gir NVE også konsesjon til endringer på en kai ved Garnes i Bergen kommune.

Vaksdal kommune har reist innsigelse til tiltaket på grunn av virkninger for innbyggere, for natur- og kulturmiljøet, og for kommunens egen virksomhet. Kommunen krever at NVE avslår søknaden eller setter flere vilkår i konsesjonen.

NVE har fattet et vedtak som ikke inneholder alle vilkårene som kommunen krever.

«NVE vil derfor sende vedtaket til Olje og energidepartementet for endelig avgjørelse, om ikke Vaksdal kommune trekker innsigelsen innen tre uker», skriver NVE.